องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เรื่อง ข้อมูลสถิติผู้มารับบริการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 12 ต.ค. 2564 ]9
2 รายงานข้อมูลสถิติผู้มารับบริการ การดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก ในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558(รอบ 1ต.ค.63 - 30 ก.ย.64)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 12 ต.ค. 2564 ]7
3 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ผ.ถ.1/1) [ 6 ต.ค. 2564 ]14
4 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.ถ.1/1) [ 6 ต.ค. 2564 ]11
5 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ [ 6 ต.ค. 2564 ]15
6 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 23 ก.ย. 2564 ]63
7 ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 16 ก.ค. 2564 ]20
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 22 มิ.ย. 2564 ]22
9 ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 22 มิ.ย. 2564 ]20
10 ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564 [ 21 มิ.ย. 2564 ]20
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18